Meir informasjon om rettssystemet, rolla og oppgåver finn du ved å gå inn på lenka nedanfor: 

Meld di interesse ved å senda ein e-post eller eit brev med følgjande informasjon: 

  • Namn
  • Adresse, postnummer og poststad
  • Fødselsnummer (11 siffer) (Om du sender informasjon på e-post, kan vi få dette i etterkant)
  • Telefonnummer
  • E-postadresse
  • Utdanning/yrke
  • Noverande stilling

Dersom du har interesse for å verta meddommar, send e-post:postmottak@sogndal.kommune.no
eller brev til Sogndal kommune, Postboks 153, 6851 Sogndal

Frist for å melda di interesse for dette valet er måndag 23.05.2016

Kontaktperson for spørsmål er politisk sekretær Maj Britt Solberg 
e-post: maj.britt.solberg@sogndal.kommune.no, tlf. 57629630