Viltseminaret er eit samarbeid mellom NJFF Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Bondelag, Vestskog SA og Norsk Hjortesenter. Det set i år fokus på aktuelle tema i høve hjorteviltforvaltning, CWD og småviltforvaltning. Målet er å skape ein felles møtestad og arena for den kommunale viltforvaltninga, grunneigarar, jegerane og elles alle med interesse for vilt og viltforvaltning.

Påmeldingsfrist 15. februar.

Fullstendig program og påmelding.