Det vert ulike aktivitetar som paintball, bading, paintball, kino og ski- og akedag.

Påmelding via deltager.no (opnar 4. februar)

Vintermoro brosjyre

Ungdomsavdelinga på Facebook

Kontaktpersonar:
Rønnaug Breie telefon 99 28 61 53
Jarle Teo Andersen telefon 90 85 63 72