Begge er kjente for kommunen frå før grunna positive hurtigtestar fredag og laurdag. Dei smitta er alt i isolasjon. Smittesporing og testing av nærkontaktar er gjennomført.
 
Det kjem ikkje fleire prøvesvar i kveld. Mikrobiologen melder at det er ca. 150 prøvar frå Sogndal som er på vent og blir analyserte i morgon.