Forvaltningsutvalet

07.06.2018 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Sakspapirer - Møte i Forvaltningsutvalet den 07.06.2018
Møteprotokoll - Møte i Forvaltningsutvalet den 07.06.2018
Offentlig delegerte vedtak - Møte i Forvaltningsutvalet den 07.06.2018
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
25/2018 Forvaltningsutvalet 2018 - Opning, konstituering, orienteringar og drøftingar Vis
26/2018 Klagehandsaming. Dispensasjon frå plankrav for etablering av ny veg og parkering til Fosshagen Barnehage Vis (4) Vis
27/2018 Ny 1. handsaming - Detaljregulering for vegparsell på Kjørnesplatået Vis (7) Vis
28/2018 1. handsaming. Detaljreguleringsplan gbnr. 85/8 m.fl.Hagastrondi på Fimreite - Fritidsbustader Vis (12) Vis
29/2018 Detaljreguleringsplan for Fossetunkvartalet, 2.gangs handsaming Vis (10) Vis
30/2018 Klagehandsaming, dispensasjon frå plan Vis (9) Vis
31/2018 Dispensasjon frå reguleringsplan - på gbnr 12/1 Elin Synnøve Raae Stedje Vis (3) Vis