Formannskapet

31.01.2019 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Sakspapirer - Møte i Formannskapet den 31.01.2019
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 31.01.2019
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2019 Formannskapet 2019 - Opning, konstituering, orienteringar og drøftingar Vis (4) Vis
2/2019 Godgjersle til midlertidig varslingssekretariat og setterådmann for 2018 Setjerådmann Vis (3) Vis
3/2019 Endring i selskapsavtale Sogn brann og redning IKS Vis (1) Vis
4/2019 Tilsynsplan for mindre avlaupsanlegg i Sogndal kommune Vis (3) Vis
5/2019 Godkjenning av nye vegnamn i Sogndal Gjerde, Strondi, Svihaugen og Årøyvegen Vis (9) Vis
6/2019 Ultralydutstyr ved Lærdal sjukehus Vis (2) Vis
7/2019 Bokbyen i Fjærland - søknad om driftstilskot 2018-2019 Vis (1) Vis
8/2019 Spelemidlar - Forskotering av spelemidlar for treningshall og buldrehall Sognahallen AS Vis (1) Vis
9/2019 Oppmoding om busetting av flyktningar i 2019 Vis (2) Vis
10/2019 Kjøp av Dalavegen 21 - gbnr 22/30 Vis (2) Vis
11/2019 Nytt kommunevåpen - Nye Sogndal kommune Vis (3) Vis
12/2019 SFO-vedtekter frå skuleåret 2019/2020 Vis (12) Vis
13/2019 Vedtekter barnehage frå barnehageåret 2019/2020 Vis (14) Vis