Formannskapet

11.04.2019 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Sakspapirer - Møte i Formannskapet den 11.04.2019
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 11.04.2019
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
21/2019 Formannskapet 2019 - Opning, konstituering, orienteringar og drøftingar Vis (8) Vis
22/2019 Handsaming av varslingssaker i Sogndal kommune - Orientering til formannskapet i Sogndal kommune pr. 3. april 2019 Vis (2) Vis
23/2019 Årsmøte Sogndal Frivilligsentral Vis (3) Vis
24/2019 Planprogram. Rv.5 Loftesnes - Kaupanger - Kommunedelplan Vis (1) Vis
25/2019 Arealdel til kommuneplanen 2018 - 2028 Vidare handsaming Vis (5) Vis
26/2019 Kaupanger Travbane - innløysing av festekontrakt gbnr 95/13 Vis (3) Vis
27/2019 Årsrapport -Kommunalt næringsfond Leikanger og Sogndal Rapport næringsarbeid - næringsfond Sogndal og Leikanger Vis (4) Vis
28/2019 Justeringar til av prishefte etter vedtak av nye vedtekter for barnehage og SFO Vis
29/2019 Rekneskap og årsmelding 2018 Sogndal kommune Vis (7) Vis