Forvaltningsutvalet

28.03.2019 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Forvaltningsutvalet den 28.03.2019
Offentlig delegerte vedtak - Møte i Forvaltningsutvalet den 28.03.2019
Sakspapirer - Møte i Forvaltningsutvalet den 28.03.2019
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
13/2019 Forvaltningsutvalet 28.03.2019 - Opning, konstituering, orienteringar og drøftingar Vis (2) Vis
14/2019 Klage på avslag - Frådeling av kårhus frå landbrukseigedom gbnr 63/4 Vis (15) Vis
15/2019 Klagehandsaming - Søknad om dispensasjon frå plankrav, gbnr 21/84 Vis (5) Vis
16/2019 Detaljreguleringsplan Lerum brygge - endring 1. handsaming Vis (10) Vis
17/2019 Detaljreguleringsplan Rv. 55 Bondeviki - Fardal Vis (9) Vis
18/2019 1. gongs handsaming Detaljreguleringsplan for SVGS og vitensenter- Kvernhushaugen Vis (5) Vis
19/2019 Områdeplan Campus Sogndal 3. handsaming Vis (13) Vis