Forvaltningsutvalet

06.06.2019 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Sakspapirer - Møte i Forvaltningsutvalet den 06.06.2019
Offentlig delegerte vedtak - Møte i Forvaltningsutvalet den 06.06.2019
Møteprotokoll - Møte i Forvaltningsutvalet den 06.06.2019
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
20/2019 Forvaltningsutvalet - Opning, konstituering, orienteringar og drøftingar Vis (1) Vis
21/2019 Søknad om dispensasjon på gbnr 65/1 og 67/15 - Norafjordvegen 393 - Bustad og garasje Magnar Munch - Tufte Vis (8) Vis
22/2019 Søknad om dispensasjonar for tiltak på g/bnr. 19/254 Sognehus AS Vis (4) Vis
23/2019 Klage på sakshandsaming ved avslag - Frådeling av kårhus frå landbrukseigedom gbnr 63/4 Vis (18) Vis
24/2019 Klagehandsaming- Detaljreguleringsplan for Kjørnes Camping & Fjordhytter Vis (2) Vis
25/2019 Klagehandsaming, Detaljreguleringsplan for Kjørnes- Askane gbnr 1/208 Vis (1) Vis
26/2019 Klage - Søknad om dispensasjon frå LNF - fritidsbustad - gbnr 69/14 Vis (10) Vis
27/2019 2. gongs handsaming, detaljreguleringsplan for SVGS og vitensenter Vis (6) Vis
28/2019 Detaljreguleringsplan Lerum brygge - endring 2. handsaming Vis (12) Vis