Forvaltningsutvalet

12.09.2019 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Forvaltningsutvalet den 12.09.2019
Offentlig delegerte vedtak - Møte i Forvaltningsutvalet den 12.09.2019
Sakspapirer - Møte i Forvaltningsutvalet den 12.09.2019
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
29/2019 Forvaltningsutvalet - Opning, konstituering, orienteringar og drøftingar Vis (3) Vis
30/2019 Klage på Dispensasjon på gbnr 1/63 - garasje Vis (2) Vis
31/2019 Klagehandsaming. Områdeplan Campus Sogndal. Alle klagene samla. Vis (4) Vis
32/2019 Klagehandsaming - Søknad om dispensasjon frå plankrav, gbnr 21/84 Vis (14) Vis
33/2019 Klagehandsaming for søknad om dispensasjon for fritidsbustad på gbnr 22/1/2 Kari Marie Navarsete Vis (5) Vis