Kommunestyret

14.02.2019 kl. 13:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Sakspapirer - Møte i Kommunestyret den 14.02.2019
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 14.02.2019
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2019 Kommunestyret 2019 - Opning, konstituering, orienteringar og drøftingar Vis (1) Vis
2/2019 Handsaming av anonymt varsel av 18.02.2018 - Sogn barnevern Vis (3) Vis
3/2019 Nytt medlem til interkommunalt samarbeid etter kommunelova §27 - kommunearkivordninga ved Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane Vis (1) Vis Vis (1)
4/2019 Spelemidlar - Forskotering av spelemidlar for treningshall og buldrehall Sognahallen AS Vis (1) Vis
5/2019 Ultralydutstyr ved Lærdal sjukehus Vis (2) Vis
6/2019 Kjøp av Dalavegen 21 - gbnr 22/30 Vis (2) Vis
7/2019 Bokbyen i Fjærland - søknad om driftstilskot 2018-2019 Vis (1) Vis
8/2019 Endring i selskapsavtale Sogn brann og redning IKS Vis (1) Vis
9/2019 Oppmoding om busetting av flyktningar i 2019 Vis (2) Vis
10/2019 Vedtekter barnehage frå barnehageåret 2019/2020 Vis (14) Vis
11/2019 SFO-vedtekter frå skuleåret 2019/2020 Vis (12) Vis
12/2019 Nytt kommunevåpen - Nye Sogndal kommune Vis (4) Vis
13/2019 Tilsynsplan for mindre avlaupsanlegg i Sogndal kommune Vis (3) Vis
14/2019 Detaljreguleringsplan for Kjørnes Camping & Fjordhytter Vis (5) Vis
15/2019 Detaljregulering for vegparsell på Kjørnesplatået Vis (8) Vis
16/2019 Detaljreguleringsplan for Kjørnes- Askane gbnr 1/208 Vis (5) Vis
17/2019 Detaljreguleringsplan for Nes Vis (5) Vis
18/2019 Detaljreguleringsplan Tistelteigen gbnr 105/237 Vis (11) Vis
19/2019 Konstituering som rådmann frå 01.05.2019 til 01.01.2020 Vis