Administrasjonsutvalet

11.02.2019 kl. 08:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Sakspapirer - Møte i Administrasjonsutvalet den 11.02.2019
Møteprotokoll - Møte i Administrasjonsutvalet den 11.02.2019
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2019 Adminstrasjonsutvalet 2019 - Opning, konstituering, orienteringar og drøftingar