Formannskapet

13.06.2019 kl. 12:00 - 13:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 13.06.2019
Sakspapirer - Møte i Formannskapet den 13.06.2019
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
35/2019 Formannskapet 2019 - Opning, konstituering, orienteringar og drøftingar Vis
36/2019 Handsaming av ny selskapsavtale og plan for responssenter - Alarmsentralen IKS Vis (4) Vis Vis (1)
37/2019 Høyring endringar selskapsavtale SIMAS IKS Vis (1) Vis Vis (1)
38/2019 420 kV spenningsoppgradering Sogndal-Aurland og Sogndal-Ramnaberg Konsesjonssak Vis (8) Vis Vis (1)
39/2019 Plan- og byggjenemnd for ny fleirbruks- og basishall i Sogndal Vis (1) Vis Vis (1)
40/2019 Kommunalt næringsfond- ViteMeir - Vitensenter i Sogn og fjordane as - Tilskot Vis (5) Vis Vis (1)
41/2019 Utbetaling av midlar til innhaldsutvikling - ViteMeir Vitensenter i Sogn og fjordane Vis (5) Vis Vis (1)
42/2019 Kjøp av to bueiningar Stedjevegen 11 Vis (5) Vis (1)