Søk i møtekalender
Utval Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Kommunestyret 16
19
25
15
22
14
19
14
Formannskapet 06
16
20
01
31
11
05
09
16
30
14
Forvaltningsutvalet 09
06
18
08
07
05
07
Velferds-, oppvekst- og kulturutvalet 02
30
01
31
23
Administrasjonsutvalet 16
30
Kontrollutvalet 27
13
19
12
18
13
17
27
05
13
Sogndal Ungdomsråd 25
15
22
02
20
19
06
07
Sakkunnig takstnemnd eigedomsskatt 20
23
30
18
Klagenemnd for eigedomsskatt 11
08
15
15
27
29
05
17
28
Valstyret 11