Søk i møtekalender
Utval Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Kommunestyret 11
15
08
18
26
14
13
18
13
Formannskapet 01
08
15
19
31
14
30
04
25
15
22
13
Forvaltningsutvalet 08
12
24
07
06
18
06
Velferds-, oppvekst- og kulturutvalet 01
31
13
29
Administrasjonsutvalet 26
29
Kontrollutvalet 29
16
11
17
12
Rådet for personar med nedsett funksjonsevne 08
24
23
19
Sogndal eldreråd 08
28
18
19
Sakkunnig takstnemnd eigedomsskatt 07
23
Klagenemnd for eigedomsskatt 18
16