Fjellsportfestivalen

Fjellsportfestivalen finn stad i februar månad og vert arrangert årleg av Bratt moro.
Festivalen inneheld utfordrande aktivitetar, utveksling av erfaring og kunnskap, og har som mål å inspirere, motivere, utdanne og underhalde deltakarane.

Fjell- og fjordmoro

inneheld varierte og spanande aktivitetar og er sommarvarianten av festivalen.

Lerum Cup

Lerum Cup i fotball har vore arrangert sidan 1989 og er sommarens store eventyr for fotballspelande 10 - 15-åringar. Lerum Cup ein av dei største fotballturneringane i landet.

Lerum Cup i skyting er ein stort skyttararrangement der fleire skyttarlag i Indre Sogn samarbeider.
 

Jotunheimen rundt

Jotunheimen rundt går av stabelen i juli kvart år. Dette er eit sykkelritt "for dei tøffaste av dei tøffe", med start i Lærdal via Fagernes, Valdresflya, Lom, Sognefjellet, Lustrafjorden - og mål i Sogndal.

Sognefjellrittet er den korte utgåva av rittet.