Møta fann stad i tingsalen. Klokka 08.15 starta møtet i finansutvalet, og klokka 10.00 møtet i formannskapet.

Finansutvalet er sett saman av formannskapet og gruppeleiarane i partia som ikkje er representerte der, Miljøpartiet dei grøne og Framstegspartiet. Hovudmålet med bruk av finansutvalsmodellen er å sikra politisk involvering og medverka slik at den politiske leiinga får eigarskap til budsjettet som styringsverktøy.

Du finn sakslista og sakspapira i møtekalenderen

Sogndal kommune sende møta direkte på nett-TV i samarbeid med Kent Fimreite i Hallo Sogn. Du kan sjå møta i opptak i videorutene under: