Kulturprisen kan tildelast ein person eller gruppe/lag som har lagt ned ein stor innsats for lagsarbeid, miljøskaping, instruksjonsarbeid, vidareføring av kulturelle uttrykksformer, lokalhistorisk arbeid, kunstnarleg verksemd eller arbeid for born og unge.

Framlegg på kandidatar til kulturpris kan sendast til:

Sogndal kommune, Postboks 153, 6851 Sogndal eller epost
innan 3. november