Foredrag ved høgskulelektor Solrun Samnøy.

Tema for kvelden:
Trygge vaksne - trygge barn?