Sogndal sler seg saman med kommunane: Samla JA/NEI i %
Balestrand, Leikanger og Vik 218 14,2
Balestrand, Leikanger og Luster 530 34,5
Balestrand, Leikanger, Vik, Luster, Aurland, Lærdal og Årdal 412 26,8
Ikkje kryss på alternativ 378 24,6

  

JA -alternativ

Sogndal sler seg saman med kommunane: Trudvang Sogndalsdalen Norane Kaupanger Fjærland

Førehands-
røyster

Lagt i særskilt omslag
/framandrøyster

Sum
Balestrand, Leikanger og Vik 78 3 15 25 25 7 11 144
Balestrand, Leikanger og Luster 207 12 67 22 1 25 22 353
Balestrand, Leikanger, Vik, Luster, Aurland, Lærdal og Årdal 205 3 12 67 22 24 10 343
Ikkje kryss på alternativ 70 5 19 3 3 3 6 114
Sum 560 23 48 167 48 59 49 954

 

 

NEI -alternativ

Sogndal sler seg saman med kommunane: Trudvang Sogndalsdalen Norane Kaupanger Fjærland

Førehands-
røyster

Lagt i særskilt omslag
/framandrøyster

Sum
Balestrand, Leikanger og Vik 32 3 11 14 9 0 5 74
Balestrand, Leikanger og Luster 86 4 21 28 19 2 17 177
Balestrand, Leikanger, Vik, Luster, Aurland, Lærdal og Årdal 31 1 7 15 7 2 6 69
Ikkje kryss på alternativ 136 19 29 38 16 5 21 264
Sum

285

27 68 95 51 9 49 584

  

  Trudvang Sogndalsdalen Norane Kaupanger Fjærland Førehands-
røyster
Lagt i særskilt omslag
/framandrøyster
Sum
Blanke røyster 8 0 2 4 0 0 0 14