Tilbod Kode   Pris. pr. mnd. Matpengar
Prisar og tilbod gjeldande frå 01.08.2019
Heilplass inkl. ferie (alle morgonar, ettermiddagar og feriedagar/inneklemde fridagar) SFO01 Alle skulane 2800 250
Heilplass eks. ferie (alle morgonar og alle ettermiddagar) SFO02 Alle skulane 2650 250
Ettermiddagsplass (To faste ettermiddagar pr. veke eks. ferie) SFO03 Alle skulane 1000 150
Ettermiddagsplass (alle ettermiddagar) SFO04 Alle skulane 1800 250
Morgonplass (alle morgonar) SFO05 Alle skulane 1000  
Ferieplass SFO06 Alle skulane 750 pr. veke
300 pr. dag
 

Ferie vert definert som alle skuleferiar og inneklemde fridagar i SFO-året.
SFO er feriestengt fire veker om sommaren (veke 27 - 30).
Årsbetalinga er fordelt på 11 månader der juli er betalingsfri månad.

Moderasjonsordningar for SFO:

Barn 1: Full pris
Barn 2: 30 % moderasjon
Barn 3 og fleire: 50 % moderasjon

For dei barna som får gratis leksehjelp i SFO-tida, vert foreldrebetalinga redusert med kr 25 pr heil SFO-time. Omfanget av gratis leksehjelp vert fastsett for vår- og hausthalvåret.