1.1.2017 trer den nye parkeringsforskrifta i kraft.

Dei viktigaste endringane for brukarane av parkeringsplassane i Sogndal er:

  • Parkeringssanksjon kan ikkje skrivast ut før tidligast fem minutt etter at parkeringstida er ute.
  • Ved parkering i strid med forskrifta vert det ilagt kontrollsanksjon på 600.
  • Ved brot på vilkår for parkering på plassar reservert for forflyttingshemma er kontrollsanksjonen 900.
  • Det er avgiftsfritt for el- og hydrogenbilar berre på plassar spesielt skilta med «Avgiftsfritt for el/hydrogen».