Nye Sogndal med kommunane Leikanger, Balestrand og Sogndal er i prosjektfasen, og ein søkjer snarast etter ein prosjektkoordinator som kan bidra i planlegging, utvikling og implementering av den nye storkommunen i Sogn; NYE SOGNDAL.

Intressert? 

Meir informasjon om stillinga og korleis du søker