Planen er ein felles temaplan for kommunane, som frå 01.01.2020 vert nye Sogndal kommune, og er eit styringsverktøy for å nå mål og strategiar innanfor idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv