Frå 1. april vert det stengd for gjennomkøyring, omkøyring via Navarsetevegen og Markavegen.

Det vert også stengd for all gangtrafikk. Alternativ rute via Navarsetevegen og Markavegen eller gangstien frå Kongabergvegen til Rutlinslid, eller Leitevegen til Markavegen som synt på kart.