Våtevik bru vert stengt frå og med

måndag 3 juni 2019 til og med 12 juni 2019.

Dette på grunn av vedlikehaldsarbeid på brua.