På grunn av arbeid på vassleidningsnettet kan folk i dette området mista vatnet frå kl.10 torsdag 14. mai.

Arbeidet er venta å ta om lag 1-2 timar.

Kommunen beklagar ulempene.