Rådmann: Ole Gunnar Krakhellen - Organisasjonskart tekniske tenester

Kommunalsjef oppvekst: Tone Bakke - Organisasjonskart oppvekst

Kommunalsjef stab og støtte: Marit Hagevik - Organisasjonskart stab og støtte

Kommunalsjef helse, omsorg, velferd: Jon Tvilde - Organisasjonskart helse, omsorg, velferd

Kontaktinformasjon rådmannsgruppa