Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
13. mai:

17. mai i Sogndal kommune 2024

Her er 17. mai-programma for bygdene i Sogndal kommune. Det er ein del nytt på programma dette året,... Les mer

Bustadkontoret

Bustadkontoret i Sogndal handsamar søknad om kommunale bustader, bustøtte, startlån/ tilskot og gir rådgjeving ved behov.

Bustadkontoret handsamar søknad om kommunal utleigebustad etter ei individuell vurdering i nært samarbeid med andre aktuelle tenester i kommunen. Me gir også råd og rettleiing i utfylling av søknaden.

Du finn oss i 2. etasje på kommunehuset i Sogndal og søknadsskjema finn du på kommunen si heimeside.

Søknaden sender du til:
Bustadkontoret i Sogndal
Postboks 153
6851 Sogndal

E-post: bustadkontoret@sogndal.kommune.no

Leiar Dag Olav Osen tlf: 99 46 44 12

Sakshandsamar for Husbankens verkemiddel, Marianne Servold Gåserud tlf: 41 69 06 23