Distributes self-tests to people with symptoms

You can take the self-test at home, you will receive an answer to the test after 15 minutes. 

The doctor's office now distributes self-tests to people with symptoms of acute respiratory infection. 

You then take the test yourself and get an answer after 15 minutes. 

In the event of a positive answer, you must contact the doctor's office (see phone numbers below) or emergency room (phone number 116 117) for advice on measures against infection. In addition, you must take a PCR test to confirm an infection. A PCR test is taken by a healthcare professional and sent to a laboratory. It therefore takes longer to get an answer to this test. 

If you do not meet the criteria for obtaining a self-test from the municipality, you can buy such tests, for example at pharmacies or online stores. In the link below you will find more information and advice for buying self-tests:  

More information about what you should do if you get respiratory symptoms can be found on the website of the National Institute for Public Health. 

Do you have symptoms or questions about testing you can call your doctor’s office: 

  • Sogndal: 57 62 97 00 

  • Leikanger: 57 65 27 20 

  • Balestrand: 57 65 13 00 

Du tek då testen sjølv og får svar etter 15 minutt.

Ved positiv svar må du kontakta legekontoret eller legevakta på telefon 116 117 for å få råd om tiltak mot smitte, og du må ta ein PCR-test for å stadfesta funnet. Ein PCR-test vert teken av helsepersonell og send til laboratorium. Det tek difor lenger tid å få svar på denne testen.

Dersom du ikkje oppfyller kriteria for å få ein sjølvtest frå kommunen, kan du kjøpa slike testar, til dømes på apotek eller i nettbutikkar. I lenkja under finn du meir informasjon og råd for kjøp av sjølvtestar:
Testing, symptomer og nærkontakter - helsenorge.no

Meir informasjon om kva du bør du gjera viss du får luftvegssymtom, finn du på nettsida til Folkehelseinstituttet.

Har du symptom eller spørsmål om testing, kan du ringa legekontoret ditt:

  • Sogndal legesenter: 57 62 97 00
  • Leikanger legekontor: 57 65 27 20
  • Balestrand legekontor: 57 65 13 00