Formålet med planarbeidet er å legge rammene for utvikling av fyrste byggesteg av Sogndal Fjellandsby der planen skal legge til rette for etablering av servicefunksjonar, fritids- og turistareal med eit bruksareal eks. parkering på opp mot 30.000 m2 og minst 400 – 500 offentleg tilgjengelege parkeringsplassar.

Planarbeidet femnar om eigedomane 19, bnr. 1 og 218 samt gnr. 64, bnr. 5 og 482.
 
 
Innspel til varsel om oppstart av planarbeidet kan sendast til Norconsult AS, Postboks 514, 6803 Førde eller til epost: johm@norconsult.noinnan 10.02.2020.