Nedst i nokre av artiklane på nettstaden finn du ein funksjon der du kan gi tilbakemelding om du fant informasjonen du leite etter, eller ikkje. Vi brukar tilbakemeldinga til å forbetre innhaldet på nettstaden. Dersom du brukar denne funksjonen, vert det lagt igjen en FormCookie på datamaskina di. Tilbakemeldinga du sender oss vert lagra i databasen vår. 

Funksjonen vert ikkje brukt til rettleiing og vi ber deg derfor om ikkje å registrere spørsmål som du ønsker svar på her. Vi ber deg om å ikkje registrere sensitiv informasjon, ettersom funksjonen ikkje er sikra (kryptert).