Me prøver å holda på så mykje lys me klarar.

På Kaupangerfeltet er det også mørke lamper. Her jobbar me med å finna feilen.

Me vil elles oppmoda innbyggarane om å melda frå om feil på gatelys. 
Meld feil på gatelys