Kommunen har avgjort at SFO tilbodet skal gjelde frå kl. 8 – 15 kvar dag for alle born i SFO. 

Om du berre ynskjer å nytte det gratis tilbodet søker du om plasstypen SFO008 for elevar på 1. og 2. trinn via søknadsportalen.

Elevar på dei andre trinna som ynskjer å nytte 12-timars plass (mot betaling) søker plasstypen SFO07.

Elevar på 1. og 2. trinn som ynskjer andre plasstilbod får tilsvarande reduksjon som gratisplassen gjev på den månadlege fakturaen.