Sogndal kommune har gode anlegg for både innandørs- og utandørsidrettar. Her finn du aktivitetstilbod for små og store, topp- og masseidrett og sommar- og vinteraktivitetar.

Det organiserte idrettstilbodet i Sogndal kommune spenner vidt og breitt. Mykje av idrettsaktiviteten skjer gjennom dei lokale idrettslaga: 

I Sogndal er det høve til eit rikt friluftsliv til alle årstider - for alle. Sogndal kommune ynskjer å leggje til rette for eit allsidig, helsefremjande tilbod innanfor fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for alle innbyggjarane.

Andre aktivitetstilbod og organisasjonar kan du finna her:

Meir om friluftsliv og aktivitetstilbod.