I samband med uvêret Gyda er det sendt ut raudt farenivå for regn, flaum og skred. Om føresette til barn med rasutsett skuleveg vel å halde barna heime onsdag og torsdag, vil desse ikkje få fråvær. Det blir ikkje tilbydd heimeundervisning desse to dagane.

Kommunen vurderer situasjonen fortløpande og vil sende ut oppdatert informasjon om det vert endringar i drifta av skulen.

Varsel om flaum- og skredfare på raudt nivå