Avdelinga handsamar saker som gjeld 

 • produksjonstilskot og andre tilskotsordningar
 • avløysartilskot og andre velferdsordningar
 • miljøprogram
 • spesielle miljøtiltak i landbruket
 • nærings- og miljøordningar i skogbruket
 • dyrehald
 • viltforvaltning
 • motorferdsel
 • nydyrking og plantevern
 • jord- og konsesjonssaker
 • nærings- og bygdeutvikling