Komité for levekår 2019 - 2023

Komiteen har 9 medlemmer frå kommunestyret. Kommunestyret vel leiar og nestleiar.

 

Komiteen skal kunne vere referansegruppe og ha medansvar for sektorplanar for området. Komiteen har innstillingsrett og skal kunne gje uttale til formannskap og kommunestyre om til dømes drift innan kommunalsjefområde helse og omsorg og oppvekst. Komiteen kan vera viktig støtte for politisk leiarskap når det gjeld viktige områder for kommunen, og vere høyringsinstans og førebu høyringar.

Namn Rolle Parti stad Tlf. E-post
Margrete Haug Leiar Kristeleg folkeparti Sogndal 48080469 margrete.haug@lerum.no
Per Hilleren Nestleiar Senterpartiet Sogndal 47607532 peren@online.no
Anna Helen Hamre Medlem Sosialistisk Venstreparti  Leikanger 98821355 annahhamre@gmail.com
Antonella Patricia Vidal Ottone Medlem Arbeidarpartiet Balestrand 91649171 antito84@gmail.com
Berit Marie Ruud Medlem Senterpartiet Kaupanger   bemaruud@gmail.com
Gabriel Skjulhaug Yttri Medlem Senterpartiet Leikanger 95465133 gabrielyttri@gmail.com
Grethe Kristin Lerum Medlem Høgre Sogndal

91146264

 grethe.lerum@lerum.no

Henrik Johannessen Selvåg Medlem Senterpartiet Kaupanger 90246476 henrikjselvaag@gmail.com
Ole André Aarvoll Medlem Arbeidarpartiet Sogndal 90562018 ole.andre.aarvoll@gmail.com
  • Skjema
  • Tenesteomtale
  • Dokument
  • Lenker
Sist oppdatert 26. oktober 2020