Namn  Stilling Telefonnummer  E-postadresse
Sogn PPT Kontor 45 87 97 26 postmottak.ppt@sogndal.kommune.no
Anne Haugen Hov Leiar/ Logoped 41 52 92 85 anne.haugen.hov@sogndal.kommune.no
Bodil Skjerven Brennesvik Spesialpedagog 40 43 48 05 bodil.skjerven.brennesvik@sogndal.kommune.no
Elise Aardal  Ped.psyk.rådgjevar 41 53 06 01 elise.aardal@sogndal.kommune.no
Britt Skjæret Spesialpedagog 48 19 09 61 britt.skjaeret@sogndal.kommune.no

Heidi Lillesæter

Spesialpedagog 41 53 07 08 heidi.e.lillesaeter@sogndal.kommune.no
Hildegunn Stadheim Spesialpedagog 45 87 97 25 hildegunn.stadheim@sogndal.kommune.no
Ina Smørdal Logoped 40 41 09 62 ina.smordal@sogndal.kommune.no
Inger Årdal Spesialpedagog  90 12 16 93 inger.ardal@sogndal.kommune.no
Ingvild Kjerstad  Logoped 45 87 97 24 ingvild.kjerstad@sogndal.kommune.no
Kari Alme Spesialpedagog 48 86 63 62 kari.alme@sogndal.kommune.no
May Lisbeth Uglane Merkantil/konsulent 45 87 97 26 may.lisbeth.uglane@sogndal.kommune.no
Siri-Lise Nes Bøyum Spesialpedagog 41 53 06 24 Siri-Lise.Nes.Boyum@sogndal.kommune.no

Epost må ikkje nyttast til meldingar om helseopplysningar, medisin, personnummer og liknande.