Kontrollutvalet 2019 - 2023

Kommunestyret har valt eit kontrollutval til å stå for det løpande tilsynet med den kommunale forvaltninga på kommunestyret sine vegner.

 

Namn Rolle Parti Stad Tlf. E-post
Laila Elisabeth Wigum Leiar Høgre Sogndal 91377364

laila.wigum@gmail.com

Heidi Kathrin Osland Nestleiar Sosialistisk Venstreparti  Sogndal 95271606 heidi@arkitektkontoret4b.no
Arnt Christoffer Hovland Munthe Medlem Høgre Sogndal 90837175 arnt@aroygard.no
Ingvar Stadheim Medlem Arbeidarpartiet Sogndal 91339798 ingvar.stadheim@gmail.com
Gunnstein Flugheim Medlem Senterpartiet Sogndal 91354938 gunnsfl@gmail.com
  • Skjema
  • Tenesteomtale
  • Dokument
  • Lenker
Sist oppdatert 04. januar 2021