Tilbod: 

Frisklivssentralen Sogn arrangerar kurs i Hverdagsglede. Me kan også hjelpe deg vidare om du ynskjer kontakt med psykisk helseteam i din kommune. Tilbodet "Rask psykisk helsehjelp" etablerast i Sogndal i løpet av 2022. Hjå "Rask psykisk helsehjelp" kan du få hjelp, utan lang ventetid, slik at problema ikkje utviklar seg. Me på Frisklivssentralen Sogn samarbeidar med psykisk helseteam og kan hjelpe deg å komme i kontakt, eller du kan ta kontakt sjølv.

Kurs i Hverdagsglede

  • Kurset er basert på forsking som syner at kva vi gjer er av stor viktigheit for korleis me trivst i kvardagen.
  • Det finst fem viktige grep alle kan gjere for å fremje eigen psykisk helse, livskvalitet og førebygge psykisk sjukdom. 
  • Gjennom kurset får ein råd, inspirasjon og hjelp til å øve på teknikkar som styrker dei fem grepa, og som vil gi deg ein betre kvardag og høgare livskvalitet. 
  • Kurset går over seks kursdagar, og kvar vekentlege økt varar i 2-2,5 t.
  • Etter kvar økt får du ei øvingsoppgåve til neste gong.  

Sjå denne fine videoen om dei fem grepa, og få ein smakebit på kva du vil lære meir om på kurset: Video om dei fem grepa for auka  kvardagsglede

Kurs i 2022:

  • Kurs 29.mars - 10.mai kl. 12.30-14.30
  • Kurs 01.november – 06.desember kl. 12.30-14.30