Tilskot frå den desentraliserte ordninga for tilskot til kulturbygg skal bidra til egna lokale, bygningar og utearenaer som gjev rom for ulik kulturell verksemd. Midlane kan nyttast til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygning, men ikkje til vedlikehald eller drift.

Meir informasjon om ordninga, skjema og retningslinjer finn du på nettsida til Sogn og Fjordane fylkeskommune.