Søknadsfristen for kulturmidlar er i år 1. mai. For nærmiljøtiltak/anlegg er søknadsfristen alt 11. april. Dette for at  tiltak som blir tildelt støtte kan koma fort i gang.  

Du finn meir informasjon og lenke til søknadsskjema her.