Lag, organisasjonar og andre kan søkje om tilskot frå kommunen til følgjande:

  1. Kultur- og aktivitetstilbod for barn og unge
  2. Allment kulturarbeid
  3. Kulturarrangement og -prosjekt
  4. Vedlikehald/oppgradering av forsamlingshus/bygdehus
  5. Kulturminne/kulturarv
  6. Nærmiljøtilskot

Frist for å sende inn søknad er 1. april.

Søknadsskjema og meir informasjon om tilskotsordningane