Vestland fylke er delt i to valdistrikt: tidlegare Hordaland fylke og tidlegare Sogn og Fjordane fylke.

Alliansen - Alternativ for Norge Arbeidarpartiet Demokratene
Framstegspartiet Helsepartiet Høgre
Industri- og Næringspartiet Kristeleg Folkeparti Liberalistene
Miljøpartiet Dei Grøne Partiet De Kristne Partiet Sentrum
Pensjonistpartiet Raudt Senterpartiet
SV - Sosialistisk Venstreparti Venstre  

Oversikt over lister og kandidatar i Sogn og Fjordane valdistrikt