Kontoret er bemanna frå måndag 18. juli, men det er ikkje mogleg å komme inn på kontoret utan å ha gjort avtale. Landbruksrådgjevar Guro sit i Balestrand, men bemannar kontoret i Sogndal når det er ein avtale der i sommar.

Henvendingar skjer via Landbrukskontoret@sogndal.kommune.no.

 Viktig info:

  • Det er ikkje mogleg å komme inn på kontoret utan avtale
  • E-post som ikkje angår AR5/ Gardskart skal sendast til Landbrukskontoret@sogndal.kommune.no
  • Det er ynskjeleg at telefonkontakt skal gå via innbyggartorget: 57 65 25 00, sidan det er ferieavvikling. Sei tydeleg kva det gjeld og kven du er, så blir du kontakta ved fyrste ledige moglegheit.
  • Alle eigenfråsegn- og konsesjonskjema sendast til postmottak@sogndal.kommune.no. Om ein ynskjer kvittering, gi informasjon ved innsending av skjema. Når det kjem til føring av eigendommar i matrikkelen, må ein pårekne ei ventetid på minimum 3 veker, grunna den reduserte kapasiteten