Ho kan nåast på telefon 468 16 163 og på mail 
guro.bakkerud@sogndal.kommune.no.