Timebestilling/kontakt med fastlege: 57 65 27 20
Akutt hjelp utanom kontortid: 116117 (legevakt)
Ambulanse/medisinsk naudhjelp: 113

Legetime og reseptar kan også tingast på nett på leikangerlegesenter.no

Opningstid:
Måndag - fredag kl. 08.00-15.45 (1. mai-14. september: 08.00-15.00)
Kontormøte: måndag 08.00-09.00, Matpause: 12.00-12.30