Sogndal kommune har alminnelege loggar for tryggleik i sine fagsystem og sikkerheitsansvarleg har ansvaret for dette delegert. Det er dei tilsette sin bruk av fagsystemet som blir registrert her. Det vert ikkje gitt ytterlegare informasjon her av omsyn til tryggleiken i våre system.

Det rettslege grunnlaget for slike logger er kravet om loggar i personopplysningsforskrifta §§ 2-8 og 2-14, og personopplysningslova § 8 f), for å ivareta verksemda si sikring av andre informasjonsverdiar enn personopplysningar.