I Sagatun bhg har det vore tema Hakkebakkeskogen/Emil og Pippi. På Tigris har borna vist stor interesse for Hakkebakkeskogen. Dei har laga seg masker og leikar godt saman.  Bukkene Bruse er eit evigvarande eventyr, og borna vert aldri lei. Her har borna masker dei kan bruke i rolleleiken.  Me ser mykje god rolleleik der språket utviklar seg raskt.